Till minne av Gert Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gert Andersson

19 juni 1939 - 14 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gert Anderssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61