Till minne av Claes-Göran Ek - Gillis Edman Begravningsbyrå

Claes-Göran Ek

18 augusti 1958 - 21 februari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Claes-Göran Eks begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31