Till minne av Ingvar Gunnarsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingvar Gunnarsson

2 oktober 1950 - 7 maj 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

BRIS

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingvar Gunnarssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42