Till minne av Elver Jonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elver Jonsson

12 november 1936 - 2 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 28 januari 2021

kl 12.00

Plats

Equmeniakyrkan Alingsås

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elver Jonssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03