Till minne av Elver Jonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elver Jonsson

12 november 1936 - 2 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser