Till minne av Siv Vuorenmaa - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Vuorenmaa

5 oktober 1938 - 21 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 24 september 2021

kl 11.00

Plats

Erska kyrka

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 29 augusti 2021, kl 11.00

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser