Till minne av Sten Rosberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sten Rosberg

4 september 1945 - 29 mars 2021

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sten Rosbergs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38