Till minne av Olof Hägglund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Olof Hägglund

1 april 1947 - 17 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Olof Hägglunds begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08