Till minne av Ann-Marie Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ann-Marie Karlsson

9 februari 1932 - 9 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 25 mars 2021

kl 14.00

Plats

Domkyrkan

Kyrkogatan 28, 41115 GÖteborg

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ann-Marie Karlssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61