Till minne av Roger Hultén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Roger Hultén

29 oktober 1948 - 18 mars 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Njurfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Roger Hulténs begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83