Till minne av Stig Öberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Öberg

28 september 1943 - 4 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 31 mars 2021

kl 13.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Öbergs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55