Till minne av Stig Öberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Stig Öberg

28 september 1943 - 4 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Stig Öbergs begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55