Till minne av Mona Ylander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Mona Ylander

25 juli 1943 - 15 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Mona Ylanders begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53