Till minne av Kerstin Hedlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Hedlund

1 december 1938 - 29 mars 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Hedlunds begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42