Till minne av Jan-Erik Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan-Erik Johansson

6 december 1940 - 23 september 2008

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Livbojen, Rörö

Tänd ett ljus