Till minne av IngaLill Fredriksson - Gillis Edman Begravningsbyrå

IngaLill Fredriksson

13 november 1930 - 27 januari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om IngaLill Fredrikssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32