Till minne av Hans Mörner - Gillis Edman Begravningsbyrå

Hans Mörner

2 september 1922 - 17 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Hans Mörners begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38