Till minne av Sompak Akka - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sompak Akka

17 september 1971 - 27 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sompak Akkas begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32