Till minne av Karl-Olov Molén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Karl-Olov Molén

29 september 1938 - 7 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 3 mars 2021

kl 11.30

Plats

S:t Lukas kapell

Tänd ett ljus