Till minne av Ann-Marie Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ann-Marie Karlsson

30 juli 1933 - 22 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Operation Smile

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ann-Marie Karlssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32