Till minne av Rolf Ljungekvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Ljungekvist

5 juni 1934 - 21 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 5 mars 2021

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Ljungekvists begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72