Till minne av Gunnar Blad - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunnar Blad

16 mars 1936 - 12 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gunnar Blads begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55