Till minne av Sture Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sture Nilsson

28 april 1938 - 22 juli 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sture Nilssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83