Till minne av Dag Andersson Tilk - Gillis Edman Begravningsbyrå

Dag Andersson Tilk

12 oktober 1961 - 26 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Dag Andersson Tilks begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38