Till minne av Torgny Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Torgny Karlsson

2 augusti 1947 - 19 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 29 juli 2021

kl 13.00

Plats

Stillhetens kapell

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Torgny Karlssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55