Till minne av Gudrun Granath - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gudrun Granath

18 april 1926 - 8 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 18 juni 2021

kl 13.30

Plats

Vallda kyrka

Vallda Kyrkbyväg 8, 43490 Vallda

Övriga tillfällen

Tacksägelse – onsdag 19 maj 2021, kl 16.00 – Vallda kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gudrun Granaths begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83