Till minne av Nils (Nisse) Gustafsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Nils (Nisse) Gustafsson

7 juli 1928 - 24 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Nils (Nisse) Gustafssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61