Till minne av Gun Lindholm - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun Lindholm

10 oktober 1939 - 26 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Blommor

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gun Lindholms begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53