Till minne av Leif Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Leif Karlsson

27 april 1934 - 30 april 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Leif Karlssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38