Till minne av Uno Adolfsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Uno Adolfsson

14 juli 1943 - 4 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 februari 2021

kl 10.00

Plats

Björlanda kyrka

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Uno Adolfssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55