Till minne av Tina Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Tina Karlsson

26 februari 1973 - 30 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Tina Karlssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03