Till minne av Bjarne Ståhlgren - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bjarne Ståhlgren

18 juli 1931 - 31 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bjarne Ståhlgrens begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55