Till minne av Christel Sjöström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christel Sjöström

29 juni 1944 - 12 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 4 juni 2021

kl 13.00

Plats

Ornunga kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser