Till minne av Rune Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rune Olsson

24 juni 1929 - 28 april 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rune Olssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38