Till minne av Marianne Söderlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Marianne Söderlund

15 februari 1945 - 30 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Marianne Söderlunds begravning?

E-post

asa.johansson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 67