Till minne av Sally Svensson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sally Svensson

10 februari 1929 - 30 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sally Svenssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55