Till minne av Britt-Inger Bäck - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt-Inger Bäck

29 januari 1948 - 7 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt-Inger Bäcks begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32