Till minne av Maj-Britt Ohlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Maj-Britt Ohlsson

10 maj 1925 - 16 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 6 maj 2021

kl 11.30

Plats

S:t Lukas kapell

Tänd ett ljus

Annonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Maj-Britt Ohlssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61