Till minne av Sven Erik Bålström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sven Erik Bålström

3 oktober 1938 - 21 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 23 juli 2021

kl 11.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Tänd ett ljus

Annonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sven Erik Bålströms begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38