Till minne av Anita Wannheden - Gillis Edman Begravningsbyrå

Anita Wannheden

17 oktober 1941 - 5 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 23 juni 2021

kl 14.00

Plats

Örgryte nya kyrka

Lennart Svegelius väg, 412 74 Göteborg, 40060 GÖteborg

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 20 juni 2021, kl 11.00

Tänd ett ljus

Annonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Anita Wannhedens begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61