Till minne av Ingemar Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingemar Carlsson

1 februari 1944 - 15 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 24 september 2021

kl 13.00

Plats

Näsets kyrka

Hammarvägen 6, 421 65 Västra Frölunda

Tänd ett ljus

Annonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingemar Carlssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38