Till minne av Jarl Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jarl Johansson

6 augusti 1937 - 26 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 23 april 2021

kl 11.00

Plats

Mariakyrkan, Öckerö

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jarl Johanssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55