Till minne av Astrid Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Karlsson

17 augusti 1923 - 26 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 1 oktober 2021

kl 11.30

Plats

S:t Lukas kapell

Tänd ett ljus

Annonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Karlssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42