Till minne av Astrid Lundblad - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Lundblad

11 mars 1938 - 10 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 31 mars 2021

kl 11.00

Plats

Algutstorp kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Lundblads begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08