Till minne av Jill Elmgren-Warberg - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jill Elmgren-Warberg

1 juli 1941 - 23 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 3 september 2021

kl 14.00

Plats

Älvsborgs kyrka

Hagens Kapellväg, 42147 VÄstra FrÖlunda

Minnesstund

Fredag 3 september 2021

Plats

Församlingshemmet

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 8 augusti 2021, kl 11.00 – Älvsborgs kyrka

Tänd ett ljus

Annonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jill Elmgren-Warbergs begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32