Till minne av Nils Wallander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Nils Wallander

14 januari 1948 - 11 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Måndag 3 maj 2021

kl 14.00

Minnesstund

Måndag 3 maj 2021

Plats

Café Leymans

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Nils Wallanders begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53