Till minne av Ingrid Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingrid Andersson

6 november 1926 - 30 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 16 juli 2021

kl 12.00

Minnesstund

Fredag 16 juli 2021

Plats

Bostaden

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 4 juli 2021, kl 11.00 – Älvsborgs kyrka

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingrid Anderssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61