Till minne av Berit Söderlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Berit Söderlund

29 oktober 1937 - 22 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 10 september 2021

kl 13.00

Plats

Algutstorp

Tänd ett ljus

Annonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Berit Söderlunds begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08