Till minne av Elver Jonsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elver Jonsson

12 november 1936 - 2 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 28 januari 2021

kl 12.00

Plats

Equmeniakyrkan Alingsås

Minnesstund

Fredag 12 november 2021

Plats

Storstugan Equmeniakyrkan Alingsås

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elver Jonssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03