Till minne av Siv Vuorenmaa - Gillis Edman Begravningsbyrå

Siv Vuorenmaa

5 oktober 1938 - 21 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 24 september 2021

kl 11.00

Plats

Erska kyrka

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 29 augusti 2021, kl 11.00

Tänd ett ljus

Annonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Siv Vuorenmaas begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03