Till minne av Torgny Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Torgny Karlsson

2 augusti 1947 - 19 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 29 juli 2021

kl 13.00

Plats

Stillhetens kapell

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Torgny Karlssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55