Till minne av Hillevi Jarlhede - Gillis Edman Begravningsbyrå

Hillevi Jarlhede

7 maj 1927 - 14 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 12 maj 2021

kl 14.00

Plats

Vasakyrkan

Vasa kyrkoplan, 41115 GÖteborg

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Hillevi Jarlhedes begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55